نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


امکان استفاده از خدمات نرم افزاری مشابهت یاب و بررسی گرامری برای مقالات انگلیسی


علیرضا اخترپور
باسلام،جهت بررسی plagiarism
پست شده در ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰۹:۲۸
حسن زاهدی فر
پست شده در ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴:۳۷