نام ونام خانوادگی :محمدرضا محمدآبادی

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترای ژنتیک   

 مدت تصدی :

 تلفن : 034-31322689

 پست الکترونیکی: mmohammadabadi@yahoo.ca

 


 عکس 

 نام ونام خانوادگی 

رتبه علمی 

آخرین مدرک تحصیلی 

مدت تصدی 

 تلفن 

 پست الکترونیکی 

 علی گل  nhka  دکترای فیزیولوژی    034-31323165  agol@uk.ac.ir

 

 

 

 

 


یداله آقاعباسی
 استادیار   دکترای ادبیات نمایشی      yaghaabasi@yahoo.com